Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
Moet ik mijn internationale transactie met of zonder btw factureren?

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is geen belasting op de winst die u maakt (directe belasting) maar een belasting op de totale omzet die u via de levering van goederen en diensten realiseert (indirecte belasting). Economische operatoren innen de belasting, in verhouding tot de toegevoegde waarde die zij realiseren, stapsgewijs doorheen het productie- en distributieproces via een complex spel van aangiften en aftrekken. Daardoor is het uiteindelijk enkel de consument die de rekening gepresenteerd krijgt.

Deze tool helpt u aan de hand van een aantal vragen te bepalen of en zo ja welke btw verschuldigd is op facturen aan het buitenland.